Přihlaste se k odběru newsletteru

Přihlaste se k odběru newsletteru FCA Press a budete dostávat aktuální informace o všech novinkách

27 dub 2020

FCA obnovuje výrobu v závodě Sevel s maximálním ohledem na zdraví a bezpečnost na pracovišti

FCA obnovuje výrobu v závodě Sevel s maximálním ohledem na zdraví a bezpečnost na pracovišti

 

V továrně Sevel v italské Atesse byla pro dnešní návrat většiny z 6000 zaměstnanců zavedena řada zdravotních a bezpečnostních opatření. Tato továrna je společným podnikem se skupinou PSA a je jedním z předních výrobců užitkových vozidel. Mezi přijatá opatření patří dezinfekce více než 300 000 m2 podlahy dílen, instalace 130 dávkovačů ruční dezinfekce, vyvěšení informací o preventivních opatřeních na 15 velkých billboardech a 25 monitorech, distribuce více než 6000 informačních brožur a 18 000 plakátů, instalace tuctu kamer pro sledování tělesné teploty a vytvoření více než 600 míst s dezinfekčním materiálem určeným pro čištění vybavení, které zaměstnanci během dne používají.  

Tato a další opatření jsou součástí dohody podepsané 9. dubna italskými odborovými svazy FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM, AQCFR a FIOM-CGIL. Tato dohoda stanovuje pro všechna pracoviště FCA v Itálii ucelenou řadu opatření pro zajištění maximální ochrany pracovníků po opětovném zahájení výroby, která byla pozastavena v důsledku krize COVID-19. Současně byly v souvislosti s dodávkou komponent pro továrnu Sevel obnovené i provozy v závodech Cassino, Pomigliano, Termoli a Mirafiori.

Pietro Gorlier, ředitel FCA pro region EMEA řekl: „Dnes jsme v továrně Sevel v Atesse prokázali, že ochrana našich zaměstnanců je pro nás prvořadým cílem. Dnešní otevření závodu Sevel a obnovení činností výzkumu a vývoje a předsériové výroby elektrických a hybridních vozidel v Turíně a Melfi je výsledkem pečlivé analýzy a příprav provedených ve spolupráci s předními virology a dalšími odborníky a dohodnutých se všemi odbory. Denně spolupracujeme s italskou vládou a místními úřady na přípravě návratu k výrobě v Itálii a zajištění, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti kohokoliv, kdo pracuje v některém z našich výrobních zařízení nebo kanceláří.“

Předtím, než se zaměstnanci vrátili do práce společnost zopakovala úklid a sanitaci provedenou po pozastavení výroby 17. března. Tyto činnosti se týkaly 18 odpočinkových prostor, 52 toalet, 29 šaten a více než 7400 skříněk, 2 zdravotnických místností a 4 bufetů. Maximální obsazenost jídelen se sníží a otevírací doba bude prodloužená tak, aby byla zajištěna shoda s minimální požadovanou vzdáleností jednoho metru mezi jednotlivci. Tyto oblasti byly také vybavené dezinfekčními potřebami pro zaměstnance (dezinfekční gel, antibakteriální mýdlo, soupravy na čištění povrchů atd.). V celém závodě jsou umístěná bezpečnostní značení a upozornění.

Před zahájením výroby byl všem zaměstnancům továrny Sevel přes WhatsApp nebo email odeslán odkaz na webovou stránku s vysvětlením opatření přijatých v jednotlivých částech závodu spolu s video návody. Mezi tato opatření patří i dodržování minimální vzdálenosti jednoho metru mezi jednotlivci, pokyny pro mytí rukou mýdlem a vodou nebo dezinfekčním gelem, pokyny pro doplňování kávy a vody z automatů, nová pravidla pro firemní jídelnu a doporučení pro řízení schůzek. Zaměstnancům byly rovněž poskytnuté pokyny, jak rozpoznat příznaky nemoci Covid-19 a jak na ně reagovat, a také jaká opatření musí být v případě nouze přijata.

Výrobní a administrativní prostory byly nově nakonfigurované na základě specifických požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti s cílem zvětšit vzdálenosti mezi pracovníky, kteří pracují na montážní lince v těsné blízkosti. Pohyb zaměstnanců mezi jednotlivými výrobními částmi byl omezen na minimální možnou úroveň a na základě konkrétních potřeb. Podobná opatření byla zavedená i ve společných prostorách, 85 kanceláří továrny bylo vybaveno ochrannými barierami pro zaměstnance případně byla jednotlivá pracoviště přerozdělena jinak. Pracovní přestávky byly zorganizované podle jednotlivých oblastí a jsou v průběhu směny postupné.  

V nadcházejících dnech proběhne školení o bezpečnostních standardech prostřednictvím aplikace e-learning, standardních kanálů interní komunikace a sektorových manažerů s podporou specializovaného zdravotního personálu.

Každý zaměstnanec továrny Sevel dnes dostal osobní soupravu obsahující chirurgické masky a rukavice (které se doplňují na denní bázi), jakož i pár ochranných brýlí, které je potřebné nosit při čištění jednotlivých pracovních stanic. Počet dodaných masek byl stanoven tak, aby zaměstnanci, kteří dojíždějí prostřednictvím veřejné dopravy měli masku i na cestu z práce a do práce.

Na všech vstupech do areálu továrny Sevel byly zavedené přísné kontroly dle dohody podepsané mezi FCA a odborovými svazy. Každý, kdo vstoupí nebo vjede vozidlem do areálu si musí nechat zkontrolovat teplotu pomocí termokamery nebo dálkového teploměru obsluhovaného personálem první pomoci nebo mediky v ochranných oděvech.

 

Londýn, 27. dubna 2020

 

Pro další informace:

Email: mediarelations@fcagroup.com

www.fcagroup.com

Přihlaste se k odběru newsletteru.

PŘIHLASTE SE NYNÍ