Prihláste sa na odber spravodajcu

Prihláste sa na odber spravodajcu FCA Press a a buďte informovaní o všetkých novinkách.

09 nov 2018

Partnerstvo medzi Generali Country Italia a Fiat Chrysler Automobiles v oblasti mobility uskutočnené vozidlami s pripojením

Partnerstvo medzi Generali Country Italia a Fiat Chrysler Automobiles v oblasti mobility uskutočnené vozidlami s pripojením

 

Skupiny Generali Country Italia a Fiat Chrysler Automobiles podpísali predbežnú dohodu, ktorá je prvým krokom ich obchodného a technologického partnerstva zameraného na vývoj inovatívnych produktov a služieb určených pre vozidlá s pripojením a na ponuku týchto produktov a služieb na poisťovacom trhu.

V rámci tohto partnerstva budú využívané najmodernejšie technológie a infotelematické systémy zabezpečujúce zákazníkom skutočne dokonalé personalizované produkty a služby kombinujúce riešenia v oblasti poistenia a inovatívnych služieb, akými sú napríklad Real Time Coaching, teda rady, informácie a návody poskytované v reálnom čase či tzv. „Čierna skrinka" vydávajúca upozornenia a výstrahy týkajúce sa správania za volantom. Obe spomínané služby majú za cieľ zabraňovať nebezpečným situáciám alebo sledovať jazdnú dynamiku pomocou špecifických algoritmov a umožňovať tak zákazníkovi získavať a zdieľať informácie o jeho jazdnom štýle.

Partnerstvo má za úlohu vyvíjať nové riešenia v rôznych oblastiach a zahŕňa:

  • Ponuku poistných zmlúv spoločnosti Genertel, on-line poisťovne skupiny Generali, pre modely FCA vybavené technológiami umožňujúcimi pripojenie, ktoré boli nadobudnuté prostredníctvom FCA Bank;
  • Ponuku ďalších foriem poistného krytia a inovatívnych digitálnych služieb v oblasti mobility, a to výhradne zákazníkom FCA;
  • Možnosť, danú zastúpením Generali Italia, ponúkať balíky dlhodobého prenájmu vozidiel FCA od Leasys, dcérskej spoločnosti FCA Bank zaoberajúcej sa mobilitou a dlhodobým prenájmom vozidiel;
  • Ponuku predplatených balíčkov údržby a predĺžených záruk FCA zákazníkom skupiny Generali;
  • Zabezpečenie súčinnosti medzi sieťou schválených servisov skupiny Generali Country Italia a skupinou FCA s cieľom ponúknuť spoločným zákazníkom možnosť nechať si opraviť vozidlo v autorizovaných servisoch skupiny FCA a motivovať ich k zakúpeniu originálnych náhradných dielov FCA v sieti Generali.

 

Pietro Gorlier, výkonný riaditeľ skupiny FCA pre región EMEA a riaditeľ značky Mopar uviedol: „Toto partnerstvo má za cieľ vyvíjať nové riešenia, ktoré zákazníkom zaistia najlepší zážitok z užívania a vlastníctva našich modelov FCA, a to vďaka najmodernejším technológiám v oblasti konektivity. Táto dohoda dokazuje výnimočnosť produktov FCA a Generali. Jedná sa o partnerstvo v duchu made in Italy predstavujúce významný míľnik v neustálej ceste k väčšej bezpečnosti a ďalším inováciám a tiež predstavujúce ďalší krok k mobilite budúcnosti."

 

Marco Sesana, generálny manažér skupiny Generali Taliansko a Global Business Lines, uviedol: „Mobilita budúcnosti mení tiež oblasť poisťovníctva a služby ponúkané zákazníkom. Partnerstvo uzatvorené s FCA predstavuje skutočný taliansky podnik slúžiaci zákazníkom, ktorý zabezpečuje fungujúci ekosystém zahŕňajúci mobilitu uskutočnenú vozidlami s pripojením. Naše odborné znalosti v oblasti on-line poistenia, ktorých dôkazom je aj nedávne predstavenie spoločnosti Generali Jeniot, umožňujú v rámci tohto partnerstva urýchliť vývoj služieb v oblasti mobility a prekročiť hranicu 2 miliónov zákazníkov s vozidlami s pripojením do roku 2020." 

 

 

Turín, 9. novembra 2018

 

Prihláste sa na odber spravodajcu.

PRIHLÁSTE SA TERAZ