Jeephttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeepJeepThu, 04 Jun 2020 22:53:34 +0200Nový Jeep® Compass „made in Europe“ ponúka viac technológií a konektivityhttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeep/press/nov-jeep-compass-made-in-europe-ponka-viac-technolgi-a-konektivity<p><strong>Nov&yacute; Jeep&reg; Compass, ktor&yacute; je pre eur&oacute;psky trh vyr&aacute;ban&yacute; v Taliansku, pon&uacute;ka viac technol&oacute;gi&iacute; a v&auml;č&scaron;iu konektivitu aj &uacute;spornosť.</strong></p>Thu, 04 Jun 2020 22:53:34 +0200FCA spúšťa na Slovensku nový projekt „Zaparkovali sme, ale nezastavili sa“http://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeep/press/fca-spa-na-slovensku-nov-projekt-zaparkovali-sme-ale-nezastavili-sa<ul> <li><strong>Potenci&aacute;lni z&aacute;kazn&iacute;ci m&ocirc;žu prostredn&iacute;ctvom aplik&aacute;cie Google Hangouts Meet komunikovať s d&iacute;lermi značiek FCA, bez toho aby museli opustiť svoje domovy.</strong></li> <li><strong>Prostredn&iacute;ctvom tohto projektu sa FCA snaž&iacute; upevniť dlhodob&yacute; vzťah so svojimi z&aacute;kazn&iacute;kmi a podporiť v&scaron;etk&yacute;ch, ktor&iacute; v tejto ťažkej dobe pl&aacute;nuj&uacute; n&aacute;kup vozidla. </strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p>Fri, 17 Apr 2020 10:44:21 +0200Groupe PSA and FCA agree to mergehttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeep/press/groupe-psa-and-fca-agree-to-merge<p><strong>New entity will have the leadership, resources and scale to be at the forefront of a new era of sustainable mobility</strong></p>Tue, 10 Mar 2020 12:38:10 +0100