Fiathttp://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiatFiatThu, 05 Nov 2020 10:19:08 +0100Nová 500 získala v anketě Autonis 2020 pořádané magazínem Auto Motor und Sport ocenění „Best Design 2020“http://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/nov-500-zskala-v-anket-autonis-2020-podan-magaznem-auto-motor-und-sport-ocenn-best-design-2020<p><strong><em>Nov&aacute; 500, kter&aacute; se ned&aacute;vno představila mezin&aacute;rodn&iacute;mu tisku z&iacute;skala oceněn&iacute; Best Design 2020, kterou uděluj&iacute; čten&aacute;ři německ&eacute;ho magaz&iacute;nu Auto Motor und Sport. </em></strong></p>Thu, 05 Nov 2020 10:19:08 +0100Nové Tipo a Tipo Cross: nové motory, nový design, nové verze a nové technologiehttp://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/nov-tipo-a-tipo-cross-nov-motory-nov-design-nov-verze-a-nov-technologie<p><strong>Modelov&aacute; řada Tipo tvořen&aacute; sedanem, pětidveřov&yacute;m hatchbackem a verz&iacute; kombi, pro&scaron;la kompletn&iacute; modernizac&iacute; a byla roz&scaron;&iacute;řen&aacute; o nov&eacute; Tipo Cross doplňuj&iacute;c&iacute; rodinu crossoverů značky Fiat.</strong></p>Tue, 27 Oct 2020 10:55:47 +0100Během prezentace v Lingottu představil Olivier François kompletní řadu 500 včetně zcela nové verze „3+1“http://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/bhem-prezentace-v-lingottu-pedstavil-olivier-franois-kompletn-adu-500-vetn-zcela-nov-verze-3-1<p><strong>Světov&aacute; premi&eacute;ra nov&eacute; 500 3+1 &bdquo;la Prima&ldquo;, nejv&scaron;estranněj&scaron;&iacute; nov&eacute; 500.</strong></p>Fri, 23 Oct 2020 11:30:52 +0200Nová Panda přichází, aby oslavila prvních 40 let své existence!http://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/nov-panda-pichz-aby-oslavila-prvnch-40-let-sv-existence<p><strong>Při př&iacute;ležitosti 40. narozenin představuje značka Fiat novou Pandu, kter&aacute; je nejen ohleduplněj&scaron;&iacute; k životn&iacute;mu prostřed&iacute;, ale nab&iacute;z&iacute; i v&iacute;ce technologi&iacute; a z&aacute;bavy.</strong></p>Thu, 22 Oct 2020 10:41:59 +0200Nový Fiat 500 získal cenu „Red Dot Award 2020“http://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/nov-fiat-500-zskal-cenu-red-dot-award-2020<p><em><strong>Nov&yacute; Fiat 500, prvn&iacute; plně elektrick&yacute; model skupiny FCA, z&iacute;skal oceněn&iacute; Red Dot Award 2020 v kategorii Design Concept, jednu z nejprestižněj&scaron;&iacute;ch cen ve světě průmyslov&eacute;ho designu.</strong></em></p>Tue, 13 Oct 2020 13:43:12 +0200Olivier François za volantem nového Fiatu 500: první zkušební jízda. Zaváděcí edici hatchbacku „la Prima“ je již možné objednávat.http://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/olivier-franois-za-volantem-novho-fiatu-500-prvn-zkuebn-jzda-zavdc-edici-hatchbacku-la-prima-je-ji-mon-objednvat<p><strong>V den zah&aacute;jen&iacute; objedn&aacute;vek na nov&yacute; hatchback 500 &bdquo;la Prima&ldquo; Olivier Fran&ccedil;ois &ndash; ředitel značky Fiat &ndash; vypr&aacute;věl př&iacute;běh nov&eacute;ho Fiatu 500 a absolvoval prvn&iacute; zku&scaron;ebn&iacute; j&iacute;zdu. Video naleznete na tomto </strong><a href="https://youtu.be/EBl7oWnw_ZU" style="color:blue; text-decoration:underline"><strong>odkazu</strong></a><strong>.</strong></p> <p>&nbsp;</p>Mon, 31 Aug 2020 09:58:08 +0200Všechno nejlepší k narozeninám, Pando. Video oslavující 40 let ikony značky Fiat se zaměřuje na styl.http://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/vechno-nejlep-k-narozeninm-pando-video-oslavujc-40-let-ikony-znaky-fiat-se-zamuje-na-styl<p><strong>Oslavy jubilejn&iacute;ho v&yacute;roč&iacute; Fiatu Panda pokračuj&iacute; video rozhovorem, kter&yacute; se zaměřuje na 40 let designu modelu Panda. </strong></p>Thu, 23 Jul 2020 16:51:57 +0200Vše nejlepší k narozeninám Fiat 500!http://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/ve-nejlep-k-narozeninm-fiat-500<p><strong>V r&aacute;mci oslav 63. v&yacute;roč&iacute; modelu 500 představuje značka Fiat virtu&aacute;ln&iacute; museum Virtual Casa 500.</strong></p>Sat, 04 Jul 2020 13:38:48 +0200Fiat Concept Centoventi získal v anketě Car Design News cenu „Nejlepší koncepční vůz roku 2019“http://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/fiat-concept-centoventi-zskal-v-anket-car-design-news-cenu-nejlep-koncepn-vz-roku-2019<p><strong>Fiat Concept Centoventi zv&iacute;tězil v&nbsp;anketě Car Design News v kategorii &quot;Nejlep&scaron;&iacute; koncepčn&iacute; vůz&quot;.</strong></p>Tue, 23 Jun 2020 08:44:34 +0200„One-Shot“, film od společnosti VICE, vypráví příběh o tvůrčím procesu a genezi jednorázových modelů 500, tří nadčasových mistrovských dělhttp://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/one-shot-film-od-spolenosti-vice-vyprv-pbh-o-tvrm-procesu-a-genezi-jednorzovch-model-500-t-nadasovch-mistrovskch-dl<p><strong>Od dne&scaron;n&iacute;ho dne je možn&eacute; shl&eacute;dnout &bdquo;One-Shot&ldquo;, odhalen&iacute; &bdquo;z&aacute;kulis&iacute;&ldquo; v&yacute;voje a prezentace jednor&aacute;zov&yacute;ch modelů na b&aacute;zi nov&eacute; 500. Jedn&aacute; se o tři exkluzivn&iacute; interpretace nov&eacute; 500 od společnost&iacute; Armani, Bvlgari a Kartell.</strong></p>Fri, 29 May 2020 09:35:57 +0200„One-Shot“: vznik „jednorázovek“, tří nadčasových mistrovských dělhttp://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/one-shot-vznik-jednorzovek-t-nadasovch-mistrovskch-dl<p>Ke zhl&eacute;dnut&iacute; je trailer k <u><a href="https://youtu.be/gkkefA8A5XI" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">&bdquo;One-Shot&ldquo;</a></u>, prvn&iacute;mu dokument&aacute;rn&iacute;mu filmu značky Fiat, kter&yacute; je pohledem do z&aacute;kulis&iacute; v&yacute;voje &bdquo;jednor&aacute;zov&yacute;ch&ldquo; speci&aacute;ln&iacute;ch modelů, trojice exkluzivn&iacute;ch interpretac&iacute; nov&eacute;ho Fiatu 500 od značek Armani, Bvlgari a Kartell.</p>Mon, 25 May 2020 14:01:49 +0200FCA spouští v České republice nový projekt „Zaparkovali jsme, ale nezastavili se“http://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/fca-spout-v-esk-republice-nov-projekt-zaparkovali-jsme-ale-nezastavili-se<ul> <li><strong>Potenci&aacute;ln&iacute; z&aacute;kazn&iacute;ci mohou prostřednictv&iacute;m aplikace Google Hangouts Meet komunikovat s dealery značek FCA, aniž by museli opustit sv&eacute; domovy.</strong></li> <li><strong>Prostřednictv&iacute;m tohoto projektu se FCA snaž&iacute; upevnit dlouhodob&yacute; vztah se sv&yacute;mi z&aacute;kazn&iacute;ky a podpořit v&scaron;echny, jež v&nbsp;t&eacute;to obt&iacute;žn&eacute; době pl&aacute;nuj&iacute; n&aacute;kup vozidla. </strong></li> </ul>Fri, 17 Apr 2020 10:46:46 +0200Nová 500 přichází: nastal čas podniknout kroky pro lepší budoucnosthttp://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/nov-500-pichz-nastal-as-podniknout-kroky-pro-lep-budoucnost<p><strong>Světov&aacute; premi&eacute;ra nov&eacute;ho Fiatu 500, prvn&iacute;ho ryze elektrick&eacute;ho modelu skupiny FCA.</strong></p>Wed, 01 Apr 2020 14:22:32 +0200Fiat 500 a Fiat Panda Hybrid, hybridní mobilita podle značky Fiathttp://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/fiat-500-a-fiat-panda-hybrid-hybridn-mobilita-podle-znaky-fiat<p><strong>Fiat 500 a Fiat Panda, l&iacute;dři segmentu městsk&yacute;ch automobilů budou prvn&iacute;mi městsk&yacute;mi vozy skupiny FCA využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute;mi novou mild hybridn&iacute; technologii vkombinaci se z&aacute;žehov&yacute;m motorem.<br /> Nov&yacute; Fiat 500 a Panda Hybrid jsou prvn&iacute;m krokem elektrifikace značky Fiat.<br /> Tyto hybridy jsou poh&aacute;něn&eacute; nov&yacute;m 3v&aacute;lcov&yacute;m motorem rodiny FireFly o v&yacute;konu 70 k v kombinaci s 12voltov&yacute;m, řemenem poh&aacute;něn&yacute;m elektromotorem BSG.</strong></p>Tue, 10 Mar 2020 11:08:36 +0100Groupe PSA and FCA agree to mergehttp://www.media.fcaemea.com/cz-cs/fiat/press/groupe-psa-and-fca-agree-to-merge<p><strong>New entity will have the leadership, resources and scale to be at the forefront of a new era of sustainable mobility</strong></p>Tue, 10 Mar 2020 11:10:49 +0100