Alfa Romeohttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeoAlfa RomeoTue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Turkish Grand Prix – Race – Sundayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-turkish-grand-prix-race-sunday<p><strong>Weather: overcast, 12.7-13.0&deg;C air, 15.8-14.0&deg;C track</strong></p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Turkish Grand Prix – Qualifying – Saturdayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-turkish-grand-prix-qualifying-saturday<p><strong>Weather: FP3: rain 12.8-12.0&deg;C air, 15.0-13.3&deg;C track; Q: rain, then overcast, 11.9-12.3&deg;C air, 13.6-12.9&deg;C track</strong></p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Emilia Romagna Grand Prix – Race – Sundayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-emilia-romagna-grand-prix-race-sunday<p>Weather: overcast 17.6-18.3&deg;C air, 23.9-21.8&deg;C track</p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Emilia Romagna Grand Prix – Qualifying – Saturdayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-emilia-romagna-grand-prix-qualifying-saturday<p>Weather: FP: sunny 15.8-17.7&deg;C air, 18.3-23.0&deg;C track; Q: sunny, 19.3-18.7&deg;C air, 26.1-23.9&deg;C track</p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Portuguese Grand Prix – Race – Sundayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-portuguese-grand-prix-race-sunday<p><strong>Weather: overcast, occasional drizzle, 20.5-20.0&deg;C air, 25.4-24.4&deg;C track</strong></p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Portuguese Grand Prix – Qualifying – Saturdayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-portuguese-grand-prix-qualifying-saturday<p><strong>Weather: FP3: sunny 18.6-19.9&deg;C air, 24.0-30.4&deg;C track; Q: sunny, 20.9-21.2&deg;C air, 35.3-35.3&deg;C track</strong></p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Eifel Grand Prix – Race – Sundayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-eifel-grand-prix-race-sunday<p><strong>Weather: sunny, 8.7-9.8&deg;C air, 17.8-16.5&deg;C track</strong></p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Eifel Grand Prix – Qualifying – Saturdayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-eifel-grand-prix-qualifying-saturday<p>Weather: FP3: sunny 8.1-8.3&deg;C air, 14.2-16.0&deg;C track; Q: sunny, 9.3-10.0&deg;C air, 18.6-19.6&deg;C track</p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Russian Grand Prix – Race – Sundayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-russian-grand-prix-race-sunday<p>Weather: sunny, 30.2-28.3&deg;C air, 40.9-38.2&deg;C track</p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Russian Grand Prix – Qualifying – Saturdayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-russian-grand-prix-qualifying-saturday<p>Weather: FP3: overcast 26.5-27.1&deg;C air, 37.0-40.6&deg;C track; Q: overcast, 26.4-25.8&deg;C air, 34.4-31.7&deg;C track</p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Tuscany Grand Prix – Race – Sundayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-tuscany-grand-prix-race-sunday<p>Weather: sunny, 30-30.2&deg;C air, 45-38.7&deg;C track</p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Tuscany Grand Prix – Qualifying – Saturdayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-tuscany-grand-prix-qualifying-saturday<p><strong>Weather: FP3: sunny 28.3-28.1&deg;C air, 40.3-43.5&deg;C track; Q: sunny, 29.1-29.4&deg;C air, 45.8-43.4&deg;C track</strong></p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Italian Grand Prix – Race – Sundayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-italian-grand-prix-race-sunday<p><strong>Weather: sunny, 27.9-27.6&deg;C air, 45.5-36.1&deg;C track</strong></p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Italian Grand Prix – Qualifying – Saturdayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-italian-grand-prix-qualifying-saturday<p><strong>Weather: FP3: sunny 25.7-27.2&deg;C air, 37-41.5&deg;C track; Q: sunny, 28.8-29.4&deg;C air, 45.1-44.4&deg;C track</strong></p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +01002020 FIA Formula One Belgian Grand Prix – Race – Sundayhttp://www.media.fcaemea.com/se-se/alfa-romeo/press/2020-fia-formula-one-belgian-grand-prix-race-sunday<p>Weather: cloudy, 17.9-18.4&deg;C air, 30.3-27.4&deg;C track</p>Tue, 24 Nov 2020 17:50:55 +0100