Prihláste sa na odber spravodajcu

Prihláste sa na odber spravodajcu FCA Press a a buďte informovaní o všetkých novinkách.

27 apr 2020

FCA obnovuje výrobu v závode Sevel s maximálnou pozornosťou k zdraviu a bezpečnosti na pracovisku

FCA obnovuje výrobu v závode Sevel s maximálnou pozornosťou k zdraviu a bezpečnosti na pracovisku

 

V továrni Sevel v talianskej Atesse bol pre dnešný návrat väčšiny z 6000 zamestnancov zavedený rad zdravotných a bezpečnostných opatrení. Táto továreň je spoločným podnikom so skupinou PSA a je jedným z popredných výrobcov úžitkových vozidiel. Medzi prijaté opatrenia patrí dezinfekcia viac ako 300 000 m2 podlahy dielní, inštalácia 130 dávkovačov ručnej dezinfekcie, vyvesenie informácií o preventívnych opatreniach na 15 veľkých billboardoch a 25 monitoroch, distribúcia viac ako 6000 informačných brožúr a 18 000 plagátov, inštalácia tucta kamier merania telesnej teploty a vytvorenie viac ako 600 miest s dezinfekčným materiálom určeným pre čistenie vybavenia, ktoré zamestnanci počas dňa používajú.

Tieto a ďalšie opatrenia sú súčasťou dohody podpísanej 9. apríla talianskymi odbormi FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM, AQCFR a FIOM-CGIL. Táto dohoda stanovuje pre všetky pracoviská FCA v Taliansku ucelený rad opatrení pre zaistenie maximálnej ochrany pracovníkov po opätovnom spustení výroby, ktorá bola pozastavená v dôsledku krízy Covid-19. Súčasne boli v súvislosti s dodávkou komponentov pre továreň Sevel obnovené aj prevádzky v závodoch Cassino, Pomigliano, Termoli a Mirafiori.

Pietro Gorlier, riaditeľ FCA pre región EMEA povedal: „Dnes sme v továrni Sevel v Atesse preukázali, že ochrana našich zamestnancov je pre nás prvoradým cieľom. Dnešné otvorenie závodu Sevel a obnovenie činností výskumu a vývoja a predsériovej výroby elektrických a hybridných vozidiel v Turíne a Melfi je výsledkom starostlivej analýzy a príprav uskutočnených v spolupráci s poprednými virológmi a ďalšími odborníkmi a dohodnutých so všetkými odbormi. Denne spolupracujeme s talianskou vládou a miestnymi úradmi na príprave návratu k výrobe v Taliansku a zaistenie, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti kohokoľvek, kto pracuje v niektorom z našich výrobných zariadení alebo kancelárií.“

Predtým, než sa zamestnanci vrátili do práce spoločnosť zopakovala upratovanie a sanitáciu vykonanú po pozastavení výroby 17. marca. Tieto aktivity sa týkali 18 odpočinkových priestorov, 52 toaliet, 29 šatní a viac ako 7400 skriniek, 2 zdravotníckych miestností a 4 bufetov. Maximálna obsadenosť jedální sa zníži a otváracia doba bude predĺžená tak, aby bola zaistená zhoda s minimálnou požadovanou vzdialenosťou jedného metra medzi jednotlivcami. Tieto oblasti boli tiež vybavené dezinfekčnými potrebami pre zamestnancov (dezinfekčný gél, antibakteriálne mydlo, súpravy na čistenie povrchov atď.). V celom závode sú umiestnené bezpečnostné značenia a upozornenia.

Pred zahájením výroby bol všetkým zamestnancom továrne Sevel cez WhatsApp alebo email odoslaný odkaz na webovú stránku s vysvetlením opatrení prijatých v jednotlivých častiach továrne spolu s video návodmi. Medzi tieto opatrenia patrí aj dodržiavanie minimálnej vzdialenosti jedného metra medzi jednotlivcami, pokyny pre umývanie rúk mydlom a vodou alebo dezinfekčným gélom, pokyny pre doplňovanie kávy a vody z automatov, nové pravidlá pre firemnú jedáleň a odporúčania pre riadenie schôdzok. Zamestnancom boli tiež poskytnuté pokyny, ako rozpoznať príznaky choroby Covid-19 a ako na nich reagovať, a tiež aké opatrenia musia byť v prípade núdze prijaté.

Výrobné a administratívne priestory boli novo nakonfigurované na základe špecifických požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti s cieľom zväčšiť vzdialenosti medzi pracovníkmi, ktorí pracujú na montážnej linke v tesnej blízkosti. Pohyb zamestnancov medzi jednotlivými výrobnými časťami bol obmedzený na minimálnu možnú úroveň a na základe konkrétnych potrieb. Podobné opatrenia boli zavedené aj v spoločných priestoroch, 85 kancelárií továrne bolo vybavených ochrannými bariérami pre zamestnancov prípadne boli jednotlivé pracoviská prerozdelené inak. Pracovné prestávky boli zorganizované podľa jednotlivých oblastí a sú v priebehu smeny postupné.

V nadchádzajúcich dňoch prebehne školenie o bezpečnostných štandardoch prostredníctvom aplikácie e-learning, štandardných kanálov internej komunikácie a sektorových manažérov s podporou špecializovaného zdravotného personálu.

Každý zamestnanec továrne Sevel dnes dostal osobnú súpravu obsahujúcu chirurgické masky a rukavice (ktoré sa dopĺňajú na dennej báze), ako aj pár ochranných okuliarov, ktoré je potrebné nosiť pri čistení jednotlivých pracovných staníc. Počet dodaných masiek bol stanovený tak, aby zamestnanci, ktorí dochádzajú prostredníctvom verejnej dopravy mali masku aj na cestu z práce a do práce.

Na všetkých vstupoch do areálu továrne Sevel boli zavedené prísne kontroly podľa dohody podpísanej medzi FCA a odborovými zväzmi. Každý, kto vstúpi alebo vojde vozidlom do areálu si musí nechať skontrolovať teplotu pomocou termokamery alebo diaľkového teplomeru obsluhovaného personálom prvej pomoci alebo medikmi v ochranných odevoch.

 

Londýn, 27. apríla 2020

 

 

 

Pre ďalšie informácie:

Email: mediarelations@fcagroup.com

www.fcagroup.com

 

Prihláste sa na odber spravodajcu.

PRIHLÁSTE SA TERAZ