Fiat Professionalhttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat-professionalFiat ProfessionalTue, 28 Apr 2020 12:39:20 +0200FCA obnovuje výrobu v závode Sevel s maximálnou pozornosťou k zdraviu a bezpečnosti na pracoviskuhttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat-professional/press/fca-obnovuje-vrobu-v-zvode-sevel-s-maximlnou-pozornosou-k-zdraviu-a-bezpenosti-na-pracovisku<p>V tov&aacute;rni Sevel v talianskej Atesse bol pre dne&scaron;n&yacute; n&aacute;vrat v&auml;č&scaron;iny z 6000 zamestnancov zaveden&yacute; rad zdravotn&yacute;ch a bezpečnostn&yacute;ch opatren&iacute;. T&aacute;to tov&aacute;reň je spoločn&yacute;m podnikom so skupinou PSA a je jedn&yacute;m z popredn&yacute;ch v&yacute;robcov &uacute;žitkov&yacute;ch vozidiel.</p>Tue, 28 Apr 2020 12:39:20 +0200FCA spúšťa na Slovensku nový projekt „Zaparkovali sme, ale nezastavili sa“http://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat-professional/press/fca-spa-na-slovensku-nov-projekt-zaparkovali-sme-ale-nezastavili-sa<ul> <li><strong>Potenci&aacute;lni z&aacute;kazn&iacute;ci m&ocirc;žu prostredn&iacute;ctvom aplik&aacute;cie Google Hangouts Meet komunikovať s d&iacute;lermi značiek FCA, bez toho aby museli opustiť svoje domovy.</strong></li> <li><strong>Prostredn&iacute;ctvom tohto projektu sa FCA snaž&iacute; upevniť dlhodob&yacute; vzťah so svojimi z&aacute;kazn&iacute;kmi a podporiť v&scaron;etk&yacute;ch, ktor&iacute; v tejto ťažkej dobe pl&aacute;nuj&uacute; n&aacute;kup vozidla. </strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p>Fri, 17 Apr 2020 10:44:21 +0200Groupe PSA and FCA agree to mergehttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat-professional/press/groupe-psa-and-fca-agree-to-merge<p><strong>New entity will have the leadership, resources and scale to be at the forefront of a new era of sustainable mobility</strong></p>Tue, 10 Mar 2020 12:38:10 +0100