Fiathttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiatFiatTue, 13 Oct 2020 13:45:01 +0200Nový Fiat 500 získal cenu „Red Dot Award 2020“http://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat/press/nov-fiat-500-zskal-cenu-red-dot-award-2020<p><em><strong>Nov&yacute; Fiat 500, prv&yacute; plne elektrick&yacute; model skupiny FCA, z&iacute;skal ocenenie Red Dot Award 2020 v kateg&oacute;rii Design Concept, jednu z najprest&iacute;žnej&scaron;&iacute;ch cien vo svete priemyseln&eacute;ho dizajnu.</strong></em></p>Tue, 13 Oct 2020 13:45:01 +0200Olivier François za volantom nového Fiatu 500: prvá skúšobná jazda. Uvádzaciu edícii hatchbacku „la Prima“ je už možné objednávať.http://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat/press/olivier-franois-za-volantom-novho-fiatu-500-prv-skobn-jazda-uvdzaciu-edcii-hatchbacku-la-prima-je-u-mon-objednva<p><strong>V deň začatia objedn&aacute;vok na nov&yacute; hatchback 500 &bdquo;la Prima&ldquo; Olivier Fran&ccedil;ois - riaditeľ značky Fiat - rozpr&aacute;val pr&iacute;beh nov&eacute;ho Fiatu 500 a absolvoval prv&uacute; sk&uacute;&scaron;obn&uacute; jazdu. Video n&aacute;jdete na tomto </strong><u><strong><a href="https://youtu.be/EBl7oWnw_ZU" style="color:blue; text-decoration:underline">odkaze</a></strong></u><strong>.</strong></p> <p>&nbsp;</p>Mon, 31 Aug 2020 10:11:19 +0200Všetko najlepšie k narodeninám, Panda. Video oslavujúce 40 rokov ikony značky Fiat sa zameriava na štýl.http://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat/press/vetko-najlepie-k-narodeninm-panda-video-oslavujce-40-rokov-ikony-znaky-fiat-sa-zameriava-na-tl<p><strong>Oslavy jubilejn&eacute;ho v&yacute;ročia Fiatu Panda pokračuj&uacute; ďal&scaron;&iacute;m video rozhovorom, ktor&yacute; sa zameriava na 40 rokov dizajnu modelu Panda.</strong></p>Thu, 23 Jul 2020 17:06:40 +0200Všetko najlepšie k narodeninám Fiat 500!http://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat/press/vetko-najlepie-k-narodeninm-fiat-500<p><strong>V r&aacute;mci osl&aacute;v 63. v&yacute;ročia modelu 500 predstavuje značka Fiat virtu&aacute;lne m&uacute;zeum Virtual Casa 500.</strong></p>Sat, 04 Jul 2020 14:06:31 +0200Fiat Concept Centoventi získal v ankete Car Design News cenu „Najlepšie koncepčné vozidlo roka 2019“http://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat/press/fiat-concept-centoventi-zskal-v-ankete-car-design-news-cenu-najlepie-koncepn-vozidlo-roka-2019<p><strong>Fiat Concept Centoventi zv&iacute;ťazil v ankete Car Design News v kateg&oacute;rii &bdquo;Najlep&scaron;ie koncepčn&eacute; vozidlo&ldquo;.</strong></p>Tue, 23 Jun 2020 08:47:45 +0200„One-Shot“, film od spoločnosti VICE, rozpráva príbeh o tvorivom procese a genéze jednorazových modelov 500, troch nadčasových majstrovských dielhttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat/press/one-shot-film-od-spolonosti-vice-rozprva-prbeh-o-tvorivom-procese-a-genze-jednorazovch-modelov-500-troch-nadasovch-majstrovskch-diel<ul> <li><strong>Od dne&scaron;n&eacute;ho dňa je možn&eacute; vidieť One-Shot, odhalenie z&aacute;kulisia v&yacute;voja a&nbsp;prezent&aacute;cie jednorazov&yacute;ch modelov na b&aacute;ze novej 500. Jedn&aacute; sa o tri exkluz&iacute;vne interpret&aacute;cie novej 500 od spoločnost&iacute; Armani, Bvlgari a Kartell.</strong></li> </ul>Fri, 29 May 2020 10:04:05 +0200„One-Shot“: vznik „jednorázoviek“, troch nadčasových majstrovských dielhttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat/press/one-shot-vznik-jednorzoviek-troch-nadasovch-majstrovskch-diel<p>Na pozeranie je trailer k <u><a href="https://youtu.be/gkkefA8A5XI" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">&bdquo;One-Shot&ldquo;</a></u>, prv&eacute;mu dokument&aacute;rnemu filmu značky Fiat, ktor&yacute; je pohľadom do z&aacute;kulisia v&yacute;voja &bdquo;jednorazov&yacute;ch&ldquo; &scaron;peci&aacute;lnych modelov, trojice exkluz&iacute;vnych interpret&aacute;ci&iacute; nov&eacute;ho Fiatu 500 od značiek Armani, Bvlgari a Kartell.</p>Mon, 25 May 2020 14:10:49 +0200FCA spúšťa na Slovensku nový projekt „Zaparkovali sme, ale nezastavili sa“http://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat/press/fca-spa-na-slovensku-nov-projekt-zaparkovali-sme-ale-nezastavili-sa<ul> <li><strong>Potenci&aacute;lni z&aacute;kazn&iacute;ci m&ocirc;žu prostredn&iacute;ctvom aplik&aacute;cie Google Hangouts Meet komunikovať s d&iacute;lermi značiek FCA, bez toho aby museli opustiť svoje domovy.</strong></li> <li><strong>Prostredn&iacute;ctvom tohto projektu sa FCA snaž&iacute; upevniť dlhodob&yacute; vzťah so svojimi z&aacute;kazn&iacute;kmi a podporiť v&scaron;etk&yacute;ch, ktor&iacute; v tejto ťažkej dobe pl&aacute;nuj&uacute; n&aacute;kup vozidla. </strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p>Fri, 17 Apr 2020 10:44:21 +0200Nová 500 prichádza: nastal čas podniknúť kroky pre lepšiu budúcnosťhttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat/press/nov-500-prichdza-nastal-as-podnikn-kroky-pre-lepiu-budcnos<p><strong>Svetov&aacute; premi&eacute;ra nov&eacute;ho Fiatu 500, prv&eacute;ho r&yacute;dzo elektrick&eacute;ho modelu skupiny FCA.</strong></p>Wed, 01 Apr 2020 15:36:23 +0200Groupe PSA and FCA agree to mergehttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/fiat/press/groupe-psa-and-fca-agree-to-merge<p><strong>New entity will have the leadership, resources and scale to be at the forefront of a new era of sustainable mobility</strong></p>Tue, 10 Mar 2020 12:38:10 +0100