Jeephttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeepJeepTue, 21 Jul 2020 10:23:01 +0200Renegade 4xe a Compass 4xe: značka Jeep® vstupuje do sveta plug-in hybridných vozidielhttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeep/press/renegade-4xe-a-compass-4xe-znaka-jeep-vstupuje-do-sveta-plug-in-hybridnch-vozidiel<p><strong>Renegade 4xe a Compass 4xe s&uacute; prv&yacute;mi elektrifikovan&yacute;mi modelmi Jeep v regi&oacute;ne EMEA</strong></p>Tue, 21 Jul 2020 10:23:01 +0200Značka Jeep® dosiahla v ankete magazínu OFF ROAD veľkého úspechuhttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeep/press/znaka-jeep-dosiahla-v-ankete-magaznu-off-road-vekho-spechu<ul> <li><strong>Modely Jeep</strong><strong><sub>&reg;</sub></strong><strong> </strong><strong>ovl&aacute;dli čitateľsk&uacute; anketu odborn&eacute;ho magaz&iacute;nu OFF ROAD a z&iacute;skali celkovo p&auml;ť ocenen&iacute;.</strong></li> </ul>Tue, 21 Jul 2020 15:27:52 +0200Nový Jeep® Compass „made in Europe“ ponúka viac technológií a konektivityhttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeep/press/nov-jeep-compass-made-in-europe-ponka-viac-technolgi-a-konektivity<p><strong>Nov&yacute; Jeep&reg; Compass, ktor&yacute; je pre eur&oacute;psky trh vyr&aacute;ban&yacute; v Taliansku, pon&uacute;ka viac technol&oacute;gi&iacute; a v&auml;č&scaron;iu konektivitu aj &uacute;spornosť.</strong></p>Thu, 04 Jun 2020 22:53:34 +0200FCA spúšťa na Slovensku nový projekt „Zaparkovali sme, ale nezastavili sa“http://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeep/press/fca-spa-na-slovensku-nov-projekt-zaparkovali-sme-ale-nezastavili-sa<ul> <li><strong>Potenci&aacute;lni z&aacute;kazn&iacute;ci m&ocirc;žu prostredn&iacute;ctvom aplik&aacute;cie Google Hangouts Meet komunikovať s d&iacute;lermi značiek FCA, bez toho aby museli opustiť svoje domovy.</strong></li> <li><strong>Prostredn&iacute;ctvom tohto projektu sa FCA snaž&iacute; upevniť dlhodob&yacute; vzťah so svojimi z&aacute;kazn&iacute;kmi a podporiť v&scaron;etk&yacute;ch, ktor&iacute; v tejto ťažkej dobe pl&aacute;nuj&uacute; n&aacute;kup vozidla. </strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p>Fri, 17 Apr 2020 10:44:21 +0200Groupe PSA and FCA agree to mergehttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeep/press/groupe-psa-and-fca-agree-to-merge<p><strong>New entity will have the leadership, resources and scale to be at the forefront of a new era of sustainable mobility</strong></p>Tue, 10 Mar 2020 12:38:10 +0100Na stretnutí Camp Jeep® sa predstavuje nový Jeep® Gladiator: najschopnejší, najfunk&#269;nejší a najzábavnejší stredne ve&#318;ký pick-up http://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeep/press/na-stretnuti-camp-jeep-sa-predstavuje-novy-jeep-gladiator-najschopnej-i-najfunk-nej-i-a-najzabavnej-i-stredne-ve-ky-pick-up • Hviezdou tohtoro&#269;ného stretnutia majite&#318;ov a priaznivcov vozidiel zna&#269;ky Jeep®, ktoré prebehne od 12. do 14. júla bude nový Jeep® Gladiator. • Nový Gladiator je jedine&#269;ným vozidlom pre každodenné dobrodružstvá, ktorý zna&#269;ku Jeep® vracia do segmentu pick-upov. • Moderný, okamžite rozpoznate&#318;ný dizajn Jeep® zah&#341;&#328;a originálne štylistické prvky zna&#269;ky, akými sú ikonická sedemotvorová maska chladi&#269;a, kruhové svetlomety a lichobežníkové blatníky kolies. • Verzia Crew cab využíva odolnú 152 centimetrov dlhú oce&#318;ovú korbu s integrovanými kotviacimi okami, volite&#318;ným nástrekom, organizérom a krytom poskytujúcimi maximálnu všestrannos&#357; pri preprave nákladu. • Jediný pick-up s pohonom všetkých kolies a otvorenou karosériou ponúka &#318;ahko obsluhovate&#318;nú látkovú strechu, dva hardtopy a sklopné &#269;elné okno pre maximálnu všestrannos&#357; a slobodu. • Bezkonkuren&#269;né schopnosti v&#271;aka systémom pohonu všetkých kolies Command-Trac a Rock-Trac, tretej generácii náprav Dana 44, elektronickým uzávierkam predného a zadného diferenciálu Tru-Lock, v segmentu ojedinelému elektronicky odpojite&#318;nému stabilizátoru prednej nápravy a 32palcovým offroadovým pneumatikám. • Zavesenie kolies odladené pre optimálne jazdné vlastnosti na vozovke a jazdný komfort bez kompromisu k offroadovým schopnostiam. • Pokro&#269;ilé a úsporné pohonné jednotky zah&#341;&#328;ajú zážihový motor 3.6 V-6 Pentastar s výkonom 285 k, ktorý je ur&#269;ený pre mimoeurópske trhy a dieselový motor 3.0 V-6 EcoDiesel s výkonom 260 k, ktorý bude jedinou motorizáciou pre európskych zákazníkov. • Pokro&#269;ilé technológie zah&#341;&#328;ajú &#269;elnú offrodovú kameru pre lepší výh&#318;ad v náro&#269;nom teréne - k dispozícii vôbec prvýkrát u modelu zna&#269;ky Jeep® a štvrtú generáciu infotelematického systému Uconnect™ so zrkadlením chytrého telefónu Apple CarPlay a Android Auto* a možnos&#357;ou vo&#318;by 7 alebo 8,4palcovej dotykovej obrazovky so zoomovaním pomocou prstov. • K dispozícii s radom pokro&#269;ilých bezpe&#269;nostných prvkov vrátane sledovania m&#341;tveho uhla a detekcie kríženia dráhy za vozidlom, varovania pred &#269;elným nárazom, adaptívneho tempomatu s funkciou Stop & Go a štandardnej parkovacej kamery Parkview s dynamickým navádzaním. • Viac ako 150 exkluzívnych volite&#318;ných doplnkov Jeep® Authentic Accessories powered by Mopar®, z ktorých 110 je ur&#269;ených aj pre európsky trh. • U predajcov zna&#269;ky Jeep® v regióne EMEA sa Gladiator objaví v budúcom roku, a to v stup&#328;och výbavy Sport, Overland a Rubicon. • Na stretnutí Camp Jeep® sa predstavia dva modely Jeep® Gladiator - oba v offroadovej výbave Rubicon so zážihovým motorom 3.6 Pentstar v &#269;iernom a bielom odtieni karosérie. Fri, 02 Oct 2020 16:50:50 +0200Stretnutie Camp Jeep® 2019 bude hosti&#357; európsku premiéru nového modelu Jeep® Gladiatorhttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeep/press/stretnutie-camp-jeep-2019-bude-hosti-eur-psku-premieru-noveho-modelu-jeep-gladiator • Najvýznamnejšia akcia klubu Jeep® Owners Group (JOG) a priaznivcov zna&#269;ky Jeep® z celej Európy prebehne v talianskom San Martino di Castrozza od 12. do 14. júla. • Zna&#269;ka Jeep® pri tejto príležitosti predstaví v európskej premiére nový Jeep® Gladiator. • Nový Jeep® Gladiator, najschopnejší stredne ve&#318;ký pick-up všetkých &#269;ias, sa na trhoch regiónu EMEA objaví v priebehu roka 2020. • Návštevníci Camp Jeep® 2019 budú môc&#357; obdivova&#357; tiež Wrangler Rubicon 1941 navrhnutý zna&#269;kou Mopar. Jedná sa o off-roadovú konfiguráciu, ktorá je 100% spôsobilá k prevádzke na pozemných komunikáciách a dokáže uspokoji&#357; všetku túžbu po dobrodružstve. • Kompletný program a vstupenky budú k dispozícii na internetových stránkach zna&#269;ky Jeep® od budúceho mesiaca. Fri, 02 Oct 2020 16:50:50 +0200Úplne nový Jeep® Gladiator 2020: najschopnejší stredne ve&#318;ký pick-uphttp://www.media.fcaemea.com/sk-sk/jeep/press/plne-novy-jeep-gladiator-2020-najschopnej-i-stredne-ve-ky-pick-upLegendárne schopnosti 4x4, originálny dizajn vychádzajúci z bohatej histórie pick-upov Jeep®, najlepšia &#357;ažná kapacita a užito&#269;ná hmotnos&#357; v triede, ohromná funk&#269;nos&#357; a všestrannos&#357;, pokro&#269;ilé a úsporné pohonné jednotky, sloboda jazdy s nebom nad hlavou a kompletná paleta bezpe&#269;nostných prvkov a intuitívnych technológií. • Bezkonkuren&#269;né schopnosti v&#271;aka systémom pohonu všetkých kolies Command-Trac a Rock-Trac, tretej generácii náprav Dana 44, elektronickým uzávierkam predného a zadného diferenciálu Tru-Lock, diferenciálu so zvýšenou svornos&#357;ou Trac-Lok, v segmente úplne výnimo&#269;nému elektronicky odpojite&#318;nému stabilizátoru prednej nápravy a 33palcovým offroadovými pneumatikám. • Bezkonkuren&#269;né plazivé prevody • Brodivos&#357; až 30 palcov (762 mm) • Najlepšia &#357;ažná kapacita a užito&#269;ná hmotnos&#357; v triede. • &#356;ažná kapacita až 3470 kg • Užito&#269;ná hmotnos&#357; až 726 kg • Verzia Crew Cab je vybavená oce&#318;ovou korbou s d&#314;žkou 1524 mm s krytou elektrickou zásuvkou a pevnými integrovanými kotviacimi okami, v&#271;aka &#269;omu poskytuje všestranné možnosti uloženia nákladu. • Moderný a originálny dizajn, ktorý je okamžite rozoznate&#318;ný ako Jeep®. • Ikonická sedemotvorová maska chladi&#269;a, kruhové svetlomety a štvorcové koncové svetlá • Robustný, ale napriek tomu aerodynamický dizajn • Pohodlne sklopné &#269;elné okno pre offroadových nadšencov • Jediný pick-up s pohonom všetkých kolies a &#318;ahko ovládate&#318;nou látkovou strechou a dvoma hard topmi • Desiatky rôznych kombinácií usporiadania dverí, strechy a &#269;elného okna • &#317;ahké a ve&#318;mi pevné hliníkové dvere, závesy, kapota, blatníky, rám &#269;elného okna a zadné veko znižujú hmotnos&#357; a zlepšujú spotrebu paliva. • Zavesenie kolies odladené pre optimálne jazdné vlastnosti na vozovke a jazdný komfort bez kompromisu k offroadovým schopnostiam, nosnosti a &#357;ažnej kapacite. • Pokro&#269;ilé a úsporné pohonné jednotky. • Zážihový motor 3.6 Pentastar V-6 s funkciou Stop-Start (ESS) • Osemstup&#328;ová automatická alebo šes&#357;stup&#328;ová manuálna prevodovka • Dieselový motor 3.0 EcoDiesel V-6 s funkciou ESS a osemstup&#328;ovou automatickou prevodovkou od roku 2020 • Štvrtá generácia systému Uconnect zah&#341;&#328;a funkcie zrkadlenia chytrého telefónu a možnos&#357; vo&#318;by 7,0 alebo 8,4palcovej dotykovej obrazovky so zoomováním pomocou priblíženia &#269;i oddialenia prstov. • &#268;elná offroadová kamera umož&#328;uje v modeli Rubicon jednoduchý poh&#318;ad na prekážky na trase. • K dispozícii viac ako 80 pokro&#269;ilých prvkov bezpe&#269;nosti. • Informácie a špecifikácie zodpovedajú americkému trhu. Viac informácií a fotografie úplne nového modelu Jeep® Gladiator predstaveného na autosalóne v Los Angeles sú k dispozícii na stránkach FCA US: http://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=20427&mid= • Špecifikácie úplne nového modelu Jeep Gladiator pre región EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) budú k dispozícii pred komer&#269;ným uvedením do regiónu EMEA v roku 2020. Fri, 02 Oct 2020 16:50:50 +0200